Tips om groepen op een zinvolle manier te laten ‘overvliegen’


28 juni 2018
Planb²
Tips om groepen op een zinvolle manier te laten 'overvliegen'

Geschreven door: PlanB2

Volgens Meirieu draait alles in het onderwijs om de dialoog tussen docent en leerling. Deze dialoog is het voertuig van de vorming. Via de relatie die een onderwijzer onderhoudt met zijn leerling biedt hij/zij toegang tot de  lesstof.

Overvliegen
Op de scholen waar ik de laatste weken kom, komt regelmatig de ontmoeting met de nieuwe groep als onderwerp op tafel. 
Mijn eigen kinderen hadden het er deze week tijdens het avond eten ook nog over. “Wanneer ga jij overvliegen?” vroeg Guus aan Teun. Ja ‘overvliegen’, zo noemden ze de ontmoeting met de nieuwe groep en leerkracht op de Jenaplan school waar ze vroeger zaten. Sommige scholen besteden er een half uur aan, anderen zelfs een hele dag. In de praktijk zorgt dit voor de nodige stress in de laatste drukke weken voor de zomervakantie. Dat is jammer want het is voor kinderen een bijzonder moment. 

Eerste dialoog

De eerste dialoog is belangrijk; het is de eerste toegang tot het uiteindelijke leren. Daarom wil ik er graag even bij stil staan in de hoop leerkrachten van ideeën te voorzien om er op een ‘frisse’ manier een zinvolle invulling aan te kunnen geven.
 Als basis voor de eerste dialoog, is het raadzaam het afsluiten van een periode in de oude groep ook echt aandacht te geven.
Afscheid nemen in de vorm van oogsten wat er dit jaar allemaal bereikt is. Samen stil staan bij de puzzels en de parels van het jaar. Dit samen stil staan vormt de basis voor het overgaan naar de volgende groep en volgende leerkracht.

Tips

 1. Reflecteer met je groep op het afgelopen schooljaar: laat kinderen op post-its tips en tops opschrijven rondom de categorieën:

 • De groep 
 • De leerkracht
 • Bijzondere momenten
 • Rekenen
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen
 • ...

2. Met de groep vooruit kijken:

 • Wat zijn je verwachtingen in de volgende groep?
 • Wat vindt de groep belangrijk?
 • Wat moet zeker mee?
 • Wat willen ze wellicht anders?
 • Wat hopen ze te gaan leren?

Coöperatieve werkvormen lenen zich bij uitstek om dit soort zaken snel en efficiënt te vergaren en iedereen te betrekken.

3. Laat de leerlingen een handleiding schrijven over de groep voor de nieuwe leerkracht. de handleiding kan natuurlijk op een creatieve manier verzorgd worden. Denk aan Sway, PowerPoint, Prezi, filmpje, etc.