Groen doet goed


20 november 2017
Kommee
Groen

De laatste jaren veranderen veel saaie, grijze speelplekken in mooie, groene oases waar kinderen zich naar hartelust echt kunnen verstoppen of waar ze jagertje kunnen spelen in het bos. De bureaus die deze spannende, avontuurlijke speelplekken mogen ontwerpen (meestal samen met de kinderen en het team) hebben het druk. Daarbij lijkt het dat de tijd er nu rijp voor is. Ook gemeenten zetten zich in om prijsvragen uit te schrijven voor het mooiste, groene schoolplein in de gemeente. Groen is boem!

Hart voor groen; De organisatie Springzaad, een van de pioniers op het gebied van groene speelpleinen, is al jaren bezig om de mensen in het onderwijs en de kinderopvang te overtuigen van het effect van groen op de ontwikkeling van kinderen. Ze publiceerden recent het artikel 'Betonstop voor schoolspeelplaatsen'. Ook de stichting 'Groen Cement ' heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroenen van de kinderopvang. Dit doen ze o.a. door het uitreiken van het Groene Kwaliteitsmerk', wanneer een kinderopvang voldoet aan de 'Groene Leefregels'. De universiteiten doen ook mee met het aanjagen van deze vergroeningen. De VU deed, samen met de Universiteit van Leiden, een onderzoek naar de effecten van groen spelen op het welbevinden van kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Waarom groen?; Op een groene speelplek is meer spel-variatie, daardoor bewegen kinderen meer en dat is heel gezond. Kinderen voelen zich relaxed door de natuur om zich heen en ze ervaren de seizoenen beter. Dit heeft een positief effect op hun welzijn. Wanneer kinderen op jonge leeftijd in contact worden gebracht met de natuur, zullen ze later wanneer ze volwassen zijn geworden, er beter zorg voor kunnen dragen. Er wordt op groene speelpleinen meer buiten les-gegeven. Dit bevordert de betrokkenheid en verhoogt de aandacht van de kinderen. Het spelen en bewegen op een groene speelplek doet kinderen goed. Zo kunnen ze daarna met een betere concentratie hun werk binnen weer oppakken. Ook wordt er op groene schoolpleinen minder gepest.

Dieuwe Hovenga (Lector Universiteit Leiden) is er helder over: "Het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen is duidelijk. Het is dus jammer om met de kinderen alleen op zondagmiddag en een keer in de vakantie de natuur in te gaan!" 

Wat zou het tof zijn wanneer alle tegel-schoolpleinen de komende jaren veranderen in groene, spannende ontwikkel- en speelplekken. Koop als eerste een waterpomp en je zult merken hoeveel dit doet met het spelgedrag van de kinderen. Elk kind heeft recht op groen, want groen doet iedereen goed. Ook de juf en meester! Bijkomend voordeel: Een groen speelplein is een zichtbaar visite-kaartje voor de school.