Pareltjes in de onderbouw: de leerkracht en het digibord


19 december 2017
OinO-Advies
de leerkracht en het digibord

Kleuters leren en ontdekken. Hoe mooi is het om samen in de klas te ontdekken hoe leuk en betekenisvol ICT kan zijn in de onderbouw?! Als leerkracht ben je hierbij van grote waarde.

Een digibord biedt veel mogelijkheden tijdens activiteiten in groep 1-2. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het prentenboek of het bord gebruiken ter ondersteuning van woordenschatclusters. Vaak weet een kleuter snel hoe het digibord werkt. De rol van de leerkracht is echter een onderdeel dat niet vaak genoemd wordt.

Om interactie te krijgen is de leerkracht van groot belang. Door het jonge kind vragen te stellen en uit te dagen om mee te spelen/tekenen wordt de inzet van het digibord krachtiger. Meer ontwikkelingsgebieden kunnen hierdoor worden gestimuleerd zoals; ruimtelijke oriëntatie, taalontwikkeling en beeldende ontwikkeling. 

Een voorbeeld uit de praktijk hoe de leerling door interactie met de leerkracht een prachtige tekening maakt:

Een leerling kiest het bord als werkhoek en vertelt dat ze een spinnenweb gaat tekenen. Ze begint, maar kijkt af en toe naar de leerkracht. “Wat is er”, vraagt de leerkracht. “Ik kan er niet bij”.
“Wat bedoel je”,
vraag de leerkracht. “Ik wil een spinnenweb tekenen, maar kan niet daar……”, de leerling wijst omhoog.
‘”Oh en nu hoe zou je er wel bij kunnen?” vraagt de leerkracht.
De leerling denkt na. Haar ogen beginnen te twinkelen. “Jij moet me optillen, dan kan ik erbij. Dan houd je me vast en trek je me zo”. Ze wijst schuin naar beneden. “En dan van daar naar daar…”
“Oh” 
zegt de leerkracht. “Ik til je op, jij begint boven in de hoek en omdat ik je schuin naar beneden trek teken jij een draad van het spinnenweb”. “Ja en dan van daar naar daar…”, ze wijst naar de andere hoek.

Dat gebeurt. “Is het spinnenweb nu klaar?” “Nee”, zegt de leerling. “Nu moeten we zo”. Ze tekent rondjes met haar hand.
“Oh, hoe teken je dat?”, “Dan moet je me weer optillen en zo doen”. Ze wijst en draait rond met haar vinger.
De leerkracht tilt haar op en door haar draaiend langs de tekening te trekken verschijnen de overige draden van het spinnenweb.

In dit voorbeeld helpt de leerkracht de leerling een stapje verder en zijn ze samen bezig met ruimtelijke oriëntatie. Met behulp van de leerkracht bedenkt het kind zelfstandig een oplossing. Tel hier het leerplezier bij op en het is een prachtig leermoment voor beiden.

Het digibord is een mooi hulpmiddel tijdens de les maar voor interactief leren met behulp van het digibord, is de leerkracht nog steeds de grootste succesfactor.