VO-Advies


19 december 2017
OinO-Advies

Geschreven door Ondernemer in Onderwijs: Helen Degenhart

Veel leerkrachten van groep 8 hebben weer een drukke tijd achter de rug: de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs zijn gevoerd.

Dat advies wordt vaak opgesteld door de leerkrachten van groep 7 en 8 en de intern begeleider. De leerkracht adviseert op basis van wat hij of zij in de klas ziet: leert het kind vooral door te doen (bbl-kbl), door te onthouden (tl-havo) of door verbanden te leggen tussen eigen kennis en theorie uit de verschillende vakgebieden (vwo)? Daarbij kijk je als leerkracht naar hoe een kind meedoet tijdens instructie, welke rol het neemt tijdens samenwerkopdrachten en hoe het omgaat met leerwerk en huiswerk. Nadat de leerkracht van groep 8 een VO-vorm heeft genoemd voor een kind, bekijken de leerkracht van groep 7 en de intern begeleider of dit advies matcht met hun beeld van de leerling en met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem.

Als zo alle leerlingen de revue passeren gebeurt het wel eens dat je halverwege gaat twijfelen: “Ja, maar als we Eline een TL-advies geven, dan moet Farid dat eigenlijk ook krijgen!” Als je niet oppast ga je elke leerling opnieuw bespreken. Een handigheidje kan zijn om de namen van de leerlingen op kaartjes te schrijven en ze op tafel in een rij onder de geadviseerde schoolsoort te leggen (zie foto). Of nog beter: leg pasfoto’s van de leerling neer. Tijdens de bespreking kun je de namen/foto’s van de kinderen makkelijk heen en weer schuiven totdat je een groepsbeeld hebt dat klopt met hoe jij het in de klas ziet. Deze manier maakt dat je naar het hele kind kijkt in plaats van alleen naar de lvs-scores. En dat is nou net waarom het schooladvies voorrang heeft op het resultaat van de eindtoets!

Wil je meer handige tips, of wil je meer weten over hoe je kinderen en ouders meeneemt in het schooladvies, over de verschillen in de VO-niveaus en over de feedback die de eindtoets je geeft over je adviesprocedure en je schoolontwikkeling? Neem dan contact met ons op over de training ‘VO-advies en analyse eindtoets PO’. Volgens deelnemers praktisch, verhelderend en nuttig voor de hele bovenbouw!