Coachen IB


21 februari 2018
OinO-Advies
Coachen

Geschreven door: Helen Degenhart

Een van de leukste opdrachten die ik doe als ondernemer in onderwijs is de individuele begeleiding van interne begeleiders.

Vaak kijken zowel de interne begeleider als ik naar de afspraak uit en staat de koffie al klaar. Na afloop zitten we beiden weer vol energie en heb ik in ieder geval veel geleerd. Want de vragen van de ander laten mij reflecteren: waarom doe ik het juist op deze manier?

In de hulpvragen van de interne begeleiders komen verschillende aspecten tegelijk naar voren. Vaak is er behoefte aan informatie of voorbeelden uit de praktijk. Geef ik feedback op een OPP vanuit de passende perspectieven, bereiden we groepsbesprekingen voor of scherpen we de schoolanalyse aan.

Ook zijn er vaak vragen op het persoonlijke vlak: innerlijke overtuigingen die je werk in de weg staan, stroef contact met een collega waardoor het overleg niet goed verloopt, of keuzes in je tijdmanagement. Want onderwijs is elke dag anders. Vaak ben je als IB de enige ‘losloper’ en word je bij onverwachte urgente zaken ingeschakeld. Zit je ineens met een leerling bij de huisarts terwijl je hoofd vol zit met al die taken die je had willen afronden! Een handige truc: plan elke dag een uur reservetijd in je agenda voor alle onverwachte dingen. Gebeurt er eens een dag niets onverwachts, dan heb je mooi een uur ‘over’ om die klus op te pakken die al veel te lang op je ligt te wachten.

Soms gaat de vraag over de rol die je neemt en krijgt in de organisatie. Je wilt naast de leerkracht staan om te coachen, maar krijgt steeds meer de controlerende taak en voelt je uiteindelijk voor alles verantwoordelijk. Dat geeft weinig voldoening. Het organogram geeft dan vaak weer zicht op je eigenlijke rol.
De lijnfuncties, directeur en leerkracht, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan hun leerlingen. De directeur staat in lijn boven de leerkracht en kan bindende afspraken maken. De leerkracht legt verantwoording af aan de directeur.

De interne begeleider heeft een staffunctie en staat naast de leerkracht en directeur. De ib-er is verantwoordelijk voor haar eigen werk: gevraagd en ongevraagd advies en feedback geven. De directeur en de leerkracht beslissen wat ze met die feedback doen. De interne begeleider kan haar rol het sterkst nemen als de leerkracht of directeur een hulpvraag heeft. Zonder hulpvraag sta je als intern begeleider buitenspel…