Puzzelen maar!


24 maart 2018
OinO-Advies

Lente in groep 1-2
Geschreven door: Jacqueline Rekers

Puzzels, je ziet ze in elke kleutergroep! Van 4 tot wel 120 stukjes. Veel jonge kinderen puzzelen er vrolijk op los met rode wangen en het puntje van de tong uit de mond. De puzzel wordt omgegooid en ze beginnen. Elk kind op z’n eigen manier. Sommige kinderen kiezen elke keer dezelfde puzzel, net zolang tot ze de deze snel in elkaar kunnen leggen.

Wat leert het jonge kind door te puzzelen?
Het helpt met het leren waar te nemen, te ordenen en te sorteren, maar ook zelfstandig bedenken van oplossingen voor problemen. Dit is van groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling. Dit alles wordt gestimuleerd door zelf een puzzel te maken. Het jonge kind vergroot zijn/haar ruimtelijk inzicht door te puzzelen. Ruimtelijke oriëntatie is één van de basiselementen voor het leren lezen, rekenen en schrijven. Daarnaast zijn veel puzzels wereldoriënterend qua afbeeldingen en kunnen deze heel goed in een thema gebruikt worden.

Een puzzel die ik veel gebruikt zie worden is de 4-lagen puzzel. De kikker. Elke laag bestaat uit een fase van de kringloop van dril tot kikker. Het mooie aan deze puzzels is dat aan elke laag een virtuele laag is toegevoegd. Heb je een laag af, kan deze gescand worden met een speciaal ontwikkelde app en je ziet een filmpje over deze fase van de kringloop. De puzzel kan ingezet worden tijdens het thema lente waarbij elke laag in de opbouw van het thema Lente aan bod kan komen. Met de kinderen onderzoek je alles over het onderwerp. Waar woont de kikker? Wat eet hij? Enzovoort. Kijk samen met de kinderen naar foto’s of een filmpje over de sloot. Tijdens de afsluitende fase maken de kinderen de puzzel af en is een opdracht verwerkt in de app. De kinderen kunnen wat ze geleerd hebben verwerken in een tekening of opdracht: plak of teken de kringloop. Teken een onderwatertekening.

Mooi dat de puzzel op deze manier verrijkt wordt en tot leven komt!