Next Generation Learning, ook bij jou op school?


25 juni 2018
OinO-Advies

Geschreven door: Marvin Reuvers

Met grote regelmaat krijg ik de vraag op me afgevuurd hoe ik het toekomstgericht onderwijs zie. Na het in eerste instantie voor velen teleurstellende antwoord dat daar niet één pasklaar antwoord op is, vloeit uit het gesprek dan vaak vanzelf een boeiende discussie voort over schoolvisie, omgevingsgericht onderwijs, teamkwaliteiten en vaardigheden die kinderen moeten leren.

Juist nu ieder zijn eigen koers vaart en het slaafs volgen van een methode niet meer passend is bij deze tijd, heeft de term ‘Next Generation Learning’ voor elke school een andere betekenis. De onderwijskwaliteit moet allereerst op orde zijn om toe te zijn aan het aanbieden van vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. Uiteraard bestaat je team hierbij voor het leeuwendeel uit positief-ingestelde vakidioten die er dagelijks een uitdaging in zien om met elkaar het allerbeste in het kind naar boven te halen.

Vanuit bovenstaande aspecten ga je met elkaar nadenken over de belangrijkste kernwaarden. ‘Autonomie’ en ‘creativiteit’ zijn daarbij altijd van doorslaggevend belang. Gekoppeld aan het vermogen om te denken in netwerken en relaties zodat je samen kunt beredeneren hoe je op de juiste manier aan de juiste kennis komt.

Op basis daarvan spreken we met elkaar een route af. Vaak gebeurt dat met een stuurgroep op school die de vinger aan de pols houdt; zowel bij de teamleden als bij ons als onderwijsadviseurs, om de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast geven zij sturing aan het proces, wat opgebouwd is uit bouwstenen om de doorgaande lijn niet uit het zicht te verliezen. Voor elk teamlid is inzichtelijk wat we doen en met welk doel. Ambities als het werken met portfolio’s, het creëren van een doorgaande leerlijn of werken met leerdoelen, passen daar prima in.

OinO geeft je hierbij de garantie dat je na elke sessie de volgende dag al resultaat kunt zien in de groepen. De praktisch ingerichte sessies zorgen daarvoor. Daarnaast garanderen we je dat we onszelf weer misbaar maken. Uiteindelijk moet het team namelijk zelf zorgen voor een structurele uitvoering en doorontwikkeling. Maar niet voordat we het één en ander goed geborgd hebben. Dat doen we vanuit OinO met 25 professionals die elk hun eigen specialisaties en kwaliteiten hebben. Daar kun je op rekenen.

We zien er naar uit om met jou en je team een antwoord te formuleren op hoe jij toekomstgericht onderwijs ziet! Want kansen voor kinderen vergroten, is voor ons het allerhoogste doel.