Lezing beelddenken, visueel leren


Lezing:   Beelddenken, het visuele leersysteem / LEREN LEREN Methode
Voor:     Ouders, leerkrachten, schoolteams en andere begeleiders van jeugd
Duur:    Ongeveer 2 uur, inclusief boeken- en materialentafel
Prijs:     450,- euro excl. reiskosten
Aantal deelnemers onbeperkt

Een lezing over de theorie en de praktijk van het visuele leersysteem bij mensen, oftewel: beelddenken.

Ieder mens wordt als 100% beelddenker geboren. In de jaren daarna ontwikkelt zich het vermogen om met taal (woorden en begrippen) te denken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen rond het 4e levensjaar een voorkeur ontwikkelen voor of het visuele leersysteem (beelddenken) of het talige leersysteem (taaldenken). Beeld- of taaldenken is dus een voorkeursmanier van denken.

Kenmerken bij het leren
Ons onderwijs werkt vanuit een talig, analytisch leersysteem. Kinderen met een visuele voorkeur hebben het vaak moeilijk op school. In de onderbouw (groep 1 en 2) lijken ze nog goed mee te draaien, maar vanaf groep 3 ontstaan problemen bij het automatiseren van lezen, het spellen en/of het rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger op leggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit… waar zit het probleem? Ook in het Voortgezet Onderwijs, MBO en HBO zorgt het beelddenken voor specifieke obstakels: plannen, leren, verwoorden, tekstbegrip…

Herkenning
Door de nog grote onbekendheid bij leerkrachten, ouders en specialisten met het begrip beelddenken, worden veel visueel ingestelde kinderen niet als zodanig herkend en/of verkeerd gediagnosticeerd (dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS). Zo ontstaan er met de jaren steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.

Inhoud
In de lezing wordt ingegaan op de geschiedenis, theorie en de praktijk van visueel denken.
-Wat is er bekend in de wetenschap over beelddenkers/visualizers?
-Hoe herken/onderzoek je dit?
-Wat is de impact op het leren, gedrag en communicatie?
-Hoe leert een beelddenker?

Een paar simpele testjes maken dat u uw eigen denkvoorkeur en die van de ander gaat herkennen. Kortom: een informatieve, ontspannen maar bovenal zinvolle avond voor iedereen die meer wil weten over beelddenken en visueel leren.

Een lezing boeken bij u op locatie of inzetten als teamtraining? Dat kan! U kunt contact opnemen met info@oino-advies.nl door onderstaand formulier in te vullen.

Neem contact met ons op: