Studiedag SIGNALEREN met het WERELDSPEL (voor RT/IB)


SIGNALEREN met het Wereldspel
is een studiedag voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches en logopedisten over het signaleren van het beelddenken (visuele leersysteem) bij jeugd met behulp van het Wereldspel.
Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Het is een snel, ruimtelijk en visueel denken, waarbij er problemen kunnen ontstaan bij het leren. Dit ondanks een goede intelligentie. De belangstelling vanuit het onderwijs voor het beelddenken is de laatste jaren enorm toegenomen. De ervaring leert dat een tijdige diagnose en een gerichte didactiek (leer)problemen kunnen voorkomen. Vooral het feit dat de symptomen van beelddenken overlapping hebben met problemen als dyslexie, AD(H)D en ASS.

Een aantal reacties van cursisten:

Met de opgedane kennis kon ik veel gerichter begeleiden.’

‘Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd door de cursus ben ik aan het werk gegaan en nu is de achterstand bijna ingelopen en kan het kind zijn talenten op een effectieve manier gebruiken in het leerproces.’

‘De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat zij werkelijk kon, maar er was geen aanwijzing naar dyslexie. Een beelddenkonderzoek gaf duidelijkheid. Zo kon ik haar bewust maken van haar visuele manier van leren, inclusief haar mogelijkheden en valkuilen en passende leertechnieken aanbieden.’

‘Door het non-verbale Wereldspel kwamen we erachter dat Job heel slim was, zowel verbaal als performaal, maar dat dit er op school niet uitkwam.’

‘Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het onderzoek naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om eindeloos te oefenen met rekenen. We zijn eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa en hebben haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken.’

Tijdens de studiedag SIGNALEREN komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Wat is beelddenken en hoe herken ik dat?
2. Het signaleren van het beeld- en taaldenken m.b.v. het Wereldspel, een non-verbaal onderzoeksinstrument
3. Het signaleren van sociaal emotionele aspecten van het kind m.b.v. het Wereldspel
4. Hoe uit zich het beelddenken ten aanzien van lezen, spelling, rekenen, communicatie en gedrag?
5. Samenwerking van de ogen (herkennen van oog-volgproblemen als obstakel bij het leren)
6. Beelddenken in de kleuterklas
7. Beelddenken op de basisschool
8. Beelddenken in het voortgezet onderwijs

De studiedag SIGNALEREN geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op aanschaf van het Wereldspel met licentie.  Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste uit hun leerling(en) wil halen. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website www.wereldspel.nl .

De studiedag SIGNALEREN is onderdeel van de opleiding EXPERT.  

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches, logopedisten, therapeuten, (ortho)pedagogen, psychologen.

Mogelijke data:
19 mei 2021 in Alkmaar
19 juni 2021 in Castricum
27 september 2021 in Wageningen
29 september 2021 in Castricum

Tijd: 09:30 – 16:00 uur
Kosten 2021: € 495,=   Al onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.
Inclusief: koffie/thee/fris, lunch, lesmateriaal, werkmap, boek ‘Beelddenken visueel leren en werken (t.w.v. € 19,95)
Exclusief: Het Wereldspel (t.w.v. € 250,- excl. btw)

U kunt deze studiedag ook op locatie aanvragen voor uw team. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
 

Aanmeldformulier Kind in Beeld - Studiedag Signaleren


Uploaden

Algemene Voorwaarden