Module DIAGNOSTICEREN


EXPERT BEELDDENKEN opleidingstraject
is geaccrediteerd door de NBVH onder nummer 2011-119 voor 30 punten.
is geaccrediteerd door de ABvC voor 32 punten.
is opgenomen in Registerleraar onder nummer zbYiyRqsh6 voor 80 RU.

Amsterdamse Lerarenbeurs
Deze eenmalige beurs (te gebruiken voor o.a. onze opleidingen `EXPERT` en `LEREN LEREN Methode`) is de komende vier jaar beschikbaar voor alle leraren werkzaam in Amsterdam en bedraagt maximaal € 2.000,- per persoon. Meer informatie vindt u hier.

Inhoud en doelstelling van de opleiding EXPERT
Een EXPERT BEELDDENKEN is bevoegd een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken af te nemen bij jeugd van 5 tot 15 jaar, inclusief verslaglegging. Tevens is hij/zij bekend met een aantal visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode.

Een EXPERT BEELDDENKEN kan zich met de behaalde licentie aansluiten als professional en als zodanig met naam en contactgegevens op de website vermeld staan, gedurende het lopende licentiejaar. Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van een licentiejaar is optioneel en geschiedt door betaling van 175,- euro en het bijwonen van de bijbehorende jaarlijkse licentiedag die in september gehouden wordt. Deze licentiedag is gericht op verdieping en netwerken met mede-licentiehouders.

Het complete opleidingstraject EXPERT omvat de volgende modules:
1e dag   Studiedag LEREN LEREN Methode (DIDACTIEK)  

U gaat aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken, waarmee het leren en (begrijpend) lezen verbetert. Tevens leert u technieken aan om de lesstof visueel aan te bieden (tafels, spelling, metriek stelsel, werkwoordgrammatica, letters, rekenen, tekstbegrip etc.) Veel doen en ervaren, zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt.

2e dag   SIGNALEREN  
Gericht op het non-verbaal signaleren van het beelddenken (visuele leersysteem) en sociaal-emotionele kenmerken bij jeugd met behulp van het Wereldspel. Inclusief Wereldspelmateriaal.

3e / 4e dag Module DIAGNOSTICEREN
Gericht op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek (IOO), inclusief het beoordelen van het cognitieve niveau van een kind a.d.h.v. het Wereldspel en de gerelateerde ontwikkelingsfasen. Al het toetsmateriaal is inbegrepen; ook de verslaglegging wordt aangereikt. Dit IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend verslag geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen (IB/RT/docent) zeer op prijs gesteld.

5e dag  EXAMEN  afnemen van onderzoek met verslag + theorie examen
Een afsluitende theorie examendag met daaraan voorafgaand een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een aantal onderzoeken bij verschillende leeftijdsgroepen.

Prijs complete opleiding EXPERT
Alle modules zijn ook los te volgen. De totaalprijs van alle modules los bedraagt € 2.687,50. Bij betaling ineens van alle modules voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u het Wereldspel (t.w.v. € 250,00 excl. btw) gratis waardoor de totaalprijs op € 2.385,00 komt.

Let op:
De opleiding EXPERT  (onderzoek) en de opleiding tot trainer LEREN LEREN Methode (behandeling) vullen elkaar zinvol aan. Bevoegde LEREN LEREN Methode trainers krijgen, als ze ook de opleiding EXPERT BEELDDENKEN volgen, dispensatie voor het onderdeel DIDACTIEK  (korting € 175,-) en andersom.

Module 3:
Vereisten: Toestemming middels CV screening
Onderdelen: DIAGNOSTICEREN + EXAMEN
Kosten 2021 : € 1.495,-  Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Inclusief: koffie/thee/fris, lunch
werkmap met handleiding en theorie
alle toetsen en bijbehorende scorebladen
het Wereldspel (t.w.v. € 250,- excl. btw), cursusboek, lesmateriaal
het boek `Beelddenken, visueel leren en werken`(t.w.v. € 19,95)
het bijbehorende `Beelddenken Werkboek voor kinderen (t.w.v. € 17,50)

LET OP: Module 3 mag alleen worden gevolgd indien u module 1 en module 2 heeft gevolgd. Toelating door middel van CV screening.

Aanmeldformulier Kind in Beeld - Opleiding EXPERT - Module 3


Module 3 - Diagnosticeren met examen:
2 en 3 juni en examen op 30 juni 2021 in Alkmaar
11 en 12 oktober 2021 en examen 10 januari 2022 in Wageningen

Prijs: € 1.495,00


LET OP! Om deze module te volgen dien je eerst module 1 en 2 te hebben gevolgd. Hiervoor is een CV screening nodig.

Uploaden

Algemene Voorwaarden