Informatie subsidie aanvraag


geld tellen

Er bestaan mogelijkheden om voor onze studiereizen subsidie aan te vragen. Suggesties zijn:

Erasmus+ (http://www.erasmusplus.nl/mobiliteit-(key-action-1)/primair-en-voortgezet-onderwijs/mobiliteit-van-personeel/subsidie-aanvragen)

Vios-subsidie/Subsidieregeling Internationalisering po en vo https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/beurzen-en-subsidies/subsidie-voor-internationalisering-in-primair-onderwijs-ipv

Een subsidieaanvraag moet gedaan worden in het jaar voorafgaand aan de reis. Gedachte hier achter is dat de subsidie-aanvrager onderbouwd en met visie op de toekomst de aanvraag doet, “last-minute – aanvragen” zijn niet mogelijk.

 

OinO-Advies kan je ondersteunen in de aanvraag van een subsidie.