Basistraining VVE

VierVVE


Basistraining VVE

Basistraining VVE Module 1 en 2 (VierVVE)

Dit is een basistraining Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Met de Basistraining VVE ontwikkel je een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met sterke interactievaardigheden en spelkwaliteiten ondersteun en stimuleer je de ontwikkeling van jonge kinderen. Door goed naar kinderen te kijken en daarop aan te sluiten met boeiende en uitdagende activiteiten, krijgen kinderen wat ze nodig hebben om te ontwikkelen.

Programma
De training bestaat uit 12 plenaire bijeenkomsten en 5 coachmomenten per deelnemer                                                                                                      
Alle bijeenkomsten kennen een vergelijkbare opbouw. Uitgangspunt voor de basistraining is de talentendriehoek, waarin het kind, de professional, de omgeving en de speel-leeractiviteit centraal staan. In de periode tussen de bijeenkomsten wordt in de praktijk geoefend aan de hand van praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten worden bijgehouden in een portfolio waarin het leerproces te volgen is. In de coachingsgesprekken wordt het leerproces gevolgd aan de hand van leerdoelen.                              
Na het succesvol afronden ontvang je een VierVVE certificaat.

Inhoud                                                                                         
In de trainingsbijeenkomsten leer je:                                                                                                             

  • spel als bron van leren en ontwikkeling te zien;           
  • de drie V's verkennen, verbinden en verrijken te hanteren als educatief model;                                                      
  • kansen te zien, te benutten en te creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling;
  • speelleeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te richten;                                                                  
  • het management op hun groep goed te plannen;
  • te reflecteren op hun eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en
      uit te voeren (opbrengstgericht werken).
     

Duur:             12 bijeenkomsten
Kosten:          €2295,- p.p. 
                      minimaal 8 deelnemers

Locatie:         in overleg 
Data:             in overleg
Deze training is ook mogelijk incompany, een training op maat bij u op locatie.

Email: Info@piramidemethode.nl
Tel: 088-410 10 50