Opleiding daltoncoördinator


daltoncoördinator

Tijdens de opleiding gaan we in op de verschillende taken van een daltoncoördinator en we proberen tot een specifieke taakomschrijving te komen, hierbij behoort een Portfolio en een POP. Delen en ervaringen uitwisselen is de meerwaarde voor veel daltoncoördinatoren.

Naast het inschatten van de eigen taken gaan we in op het uitzetten van de leerlijnen op grond van de visie van de school. Hierbij komt het borgen van afspraken middels een daltonwerkboek of beleidsplan aan de orde. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de manieren waarop je collega’s binnen de school kunt ondersteunen, gespreksvormen en intervisie worden verder uitgewerkt.

Lees hier verder ->

Aanmeldformulier Opleiding daltoncoördinator


Algemene Voorwaarden