Opleiding dalton leidinggevende


dalton leidinggevende

De nadruk van deze opleiding zal liggen op het daltoniseren van de eigen managementstijl en het uitdragen van de daltonvisie.

Lees hier verder ->

Aanmeldformulier Opleiding dalton leidinggevende


Algemene Voorwaarden