Opleiding dalton pedagogisch medewerker


dalton pedagogisch medewerker

De opleiding is bedoelt voor deelnemers werkzaam in de kinderopvang/buitenschoolse opvang die in het bezit is van minimaal het diploma MBO 3 en in de praktijk wordt belast met de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar.

U gaat gespreid over anderhalf tot twee jaar bezig met onderanderen visie, organisatie, samenwerken en evalueren.

Lees hier verder ->

Aanmeldformulier Opleiding dalton pedagogisch medewerker


Algemene Voorwaarden