Schoolleider PO


Schoolleider PO

Tijdens de opleiding ontwikkelt u uw visie op de lerende onderwijsorganisatie en bouwt u een praktisch en handelingsgericht repertoire op. De opleiding is sterk praktijkgericht. Situaties uit uw werk worden vertaald naar concrete oefeningen.

Lees hier verder ->

Aanmeldformulier Schoolleider PO


Data en locatie nader te bepalen.

Algemene Voorwaarden