ICT Visie & Beleid


In de eigen school
Visie op ICT

Alle scholen hebben een duidelijke visie op onderwijs. En hoe past ICT daar in? Zijn die twee een beetje op elkaar afgestemd? Dat wordt duidelijk met het Visie & Doelen traject. Na een intake met de directie van de school wordt er een digitale nulmeting gedaan. Gevolgd door een bijeenkomst met het hele team. Op een actieve manier gaat het team aan de slag met de visie op Onderwijs met ICT. De onderwijskundige visie is het uitgangspunt. De uitkomsten van de bijeenkomst en de nulmeting worden verwerkt tot een rapportage. Deze wordt met de directie van de school besproken, waarna vervolgstappen worden afgesproken.

Voor verdere informatie en het complete overzicht download PDF.

Locatie


In de eigen school

Neem contact met ons op: