Van visie naar daadkracht


Van visie naar daadkracht

Directieleden, coördinatoren en leerkrachten moeten samen de handen ineenslaan om de belangrijkste factor voor leerlingensucces veilig te stellen: de kwaliteit van het lesgeven. Iedereen die deze workshop bezoekt gaat terug naar zijn werkplek met herwonnen vertrouwen en een actielijst met praktische tips. Vanuit het gevoel dat kleinigheden samen de norm van efficiënt onderwijs uitmaken, blijft het omzetten van onmacht naar oplossingen een uitdaging die zichzelf loontSchoolorganisaties die zich eenzijdig concentreren op de norm waaraan zij denken te moeten voldoen en weinig rekening houden met de veranderde wereld en de ontwikkelingsbehoefte van onderwijsgevend personeel, scheppen een organisatiecultuur waarin geen tijd is voor onderlinge afstemming en arbeidsvreugde.
Door de opkomst van digitale voorzieningen, bezuinigingsmaatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen, wordt er steeds meer van een schoolteam verwacht. “Word zelf de verandering die je in het onderwijs wilt zien”, begint door tijd te nemen voor reflectie. Eerst voor jezelf en daarna in teamverband door na te denken over je prioriteiten en die van de organisatie.  Er valt nog een wereld te winnen waarin iedere onderwijsprofessional een verantwoording heeft liggen. 

Lees hier verder ->

Neem contact met ons op: