Zienswijzer


Zienswijzer

Groepsbezoeken aan de hand van kijkwijzers zijn een beproefd instrument in het basisonderwijs om observaties in een groep te verrichten en aan de hand daarvan de kwaliteit van de leerkracht en het onderwijs te verbeteren. Tot nu toe gebeurde dat aan de hand van papieren lijstjes en registratie. Hierdoor ontbreekt het veelal aan overzicht en inzicht in de eigen ontwikkeling over de verschillende disciplines heen; door de jaren heen en voor de school als geheel.

Zienswijzer is een modern, digitaal kwaliteitsinstrument voor het systematisch volgen van het onderwijsleerproces, op basis van de door de Onderwijsinspectie gedefinieerde kwaliteit. De applicatie verschaft een integraal overzicht van groepsobservaties die door iedereen eenvoudig via een IPad, IPhone of de laptop uitgevoerd kunnen worden.

Zienswijzer kent verschillende modulen waarmee collega’s en leidinggevenden leerkracht-vaardigheden kunnen registeren, zichtbaar kunnen maken en kunnen analyseren met behulp van een eenvoudige web applicatie. Met direct integraal overzicht per individu, bouw en school van lesobservaties over het gehele schooljaar en bij langer gebruik, ook over de jaren heen. Met het gebruik ervan wordt de school snel ‘inspectie proof’.

Lees hier verder>

Neem contact met ons op: