Beelddenkers


Beelddenkers

Visueel leren en denken in beelden is een waardevolle gave. In ons talige onderwijs wordt daar vaak weinig gebruik van gemaakt.

Een beelddenker denkt in beelden in plaats van woorden. Ze ondervinden op school geregeld problemen op het gebied van taal, rekenen, werktempo en concentratie. Deze ontstaan doordat ons onderwijs veelal gericht is op de verbale informatieverwerking. Zou het niet mooi zijn als ook de beelddenkers in je klas je lessen goed kunnen volgen en de stof kunnen verwerken en onthouden?

Lees hier verder ->

Neem contact met ons op: