Personeelsdag De Blauwe Loper


18 januari
De Phoenix | Keppelsloot 6, Broek op Langedijk
De Blauwe Loper - gegeven

Speciaal voor medewerkers van Stichting de Blauwe Loper

Op 18 januari vindt onze jaarlijkse personeelsdag plaats. Deze dag staat in het teken van ‘Leren van en met elkaar’. De workshops/presentaties worden verzorgd door onze eigen collega’s en collega’s van OinO-Advies.
In de uitnodiging, die je hebt ontvangen, lees je de verdere indeling van de dag.

Wij kijken uit naar een actieve dag waarbij ontmoeting, de nieuwjaarsgroet en het ‘leren van en met elkaar’ centraal staat.

Programma

Personeelsdag De Blauwe Loper
08:30 - 14:30 uur
Workshop tijden (klik hier om te openen)
Workshop rondes 1 en 2 (klik hier om te openen)

Locatie


De Phoenix
Keppelsloot 6, Broek op Langedijk