OinO-Advies is een netwerkorganisatie

We verbinden ons ondernemerschap graag met anderen. We werken samen met sterke partners, waardoor we snel en innovatief kunnen inspelen op vragen van klanten. We benutten diversiteit, flexibiliteit en gezamenlijke kracht.

Event partner worden?

 Voor meer informatie klik je verder.

 

de Rolf groep

OinO-Advies is onderdeel van de Rolf groep. Dit biedt onze klanten een aantal voordelen. Zo kunnen klanten die deelnemen aan het loyaliteits-programma 'Edumasters' van de Rolf groep, de bij aankoop van leer- en werkboeken gespaarde punten, Edupoints, voortaan naar eigen inzicht verzilveren voor extra onderwijsbegeleiding door OinO-Advies. Met het Edumasters spaarsysteem sparen basisscholen voor nog meer kwaliteit. De verkregen Edupoints zijn inwisselbaar voor alle opleidings-, trainings- en begeleidingsdiensten van OinO-Advies. U vindt naast een prijs in euro's bij al onze activiteiten dus ook een prijs in Edupoints.

http://www.derolfgroep.nl/
 

Teachers in Media

Met Teachers in media hebben wij een exclusieve samenwerking. Het gezamenlijk doel van deze samenwerking is het aanbieden van een state of the art online leeromgeving, gericht op de professionalisering van leerkrachten en teams in het primair onderwijs.Met deze exclusieve samenwerking bieden beide partijen één integraal professionaliseringsmedium genaamd ‘Uw Academie’. In deze online leeromgeving zijn de al langer bestaande (Bestuurs) academies van OinO-Advies en het online kennisplatform Teachers Channel samengebracht. Door de samenvoeging van het aanbod van OinO-Advies en dat van Teachers Channel, is het totale trainings- en opleidingspakket in de vernieuwde online leeromgeving verder verbreed en verdiept.

http://teachersinmedia.nl/
 

Inschool Academie

Samen met Inschool Academie verzorgt OinO-Advies een drietal Post-HBO-Opleidingen: Intern Begeleider PO , Schoolleider PO en ICT-coach PO. Deze opleidingen zijn door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland geaccrediteerd. De Inschool Academie is een initiatief van Inschool en OOG onderwijs en jeugd en verzorgt geaccrediteerde opleidingen voor het PO en VO. OinO-Advies voorziet in trainingen en opleidingen gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals. 

http://www.inschoolacademie.nl/
 

Noordijk dalton advies

OinO-Advies is een exclusieve samenwerking aangegaan met Noordijk dalton advies. Gezamenlijk begeleiden wij scholen bij het transformatieproces tot gecertificeerd daltonschool en leerkrachten bij het integreren van daltonprincipes in hun dagelijkse praktijk. Deze training en begeleiding wordt aangeboden vanuit OinO Dalton Advies. 

http://www.noordijkdaltonadvies.nl/
 

Dexlex

Dexlex is een nieuwe individuele methode voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie. 

Dexlex is ontwikkeld volgens de laatste inzichten in de neurowetenschap met behulp van experts op het gebied van dyslexie en het onderwijs.

http://www.dexlex.nl/
 

PlanbĀ²/Buro Bruis

Buro Bruis ontwikkelt praktische producten en diensten die de onderwijskwaliteit helpen te verbeteren. Eén van die producten is Planb², een webapplicatie die scholen meer zicht geeft op de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren daarvan. Planb² is in 2008 ontstaan vanuit de praktijk met als doel de administratieve last van leerkrachten en intern begeleiders te verminderen.  Planb² helpt leerkrachten om de groep en de individuele leerlingen nauwlettend te volgen. Opbrengst- en handelingsgericht werken wordt veel makkelijker. Goede begeleiding brengt het schoolbeleid tot leven. Door de samenwerking met OinO-Advies kan Buro Bruis het trainingsaanbod verruimen.

www.burobruis.nl

http://planb2.nl/
 

Motiveerkracht

Motiveerkracht verzorgt workshops, trainingen en ouderavonden met maar één doel: enthousiaste gemotiveerde kinderen in de klas. Leren mag een feestje zijn!
Motiveerkracht gunt iedere leerkracht een klas vol kinderen die uit zichzelf willen leren en nieuwsgierig zijn.
Ze komen tegemoet aan de 3 basisbehoeften: autonomie, competentie en relatie. Je vindt deze terug in de inhoud van het aanbod en de manier waarop ze dit brengen. Verwacht bij hen geen lezingen, maar inspirerende sessies, waarbij kennis en ervaringen opdoen worden afgewisseld. Er is voor iedereen een stoel, maar je zult niet constant zitten.

http://www.motiveerkracht.nu/
 

OnderwijsAdvies

OnderwijsAdvies is een ondernemende en innovatieve organisatie die zich richt op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg. Bij OnderwijsAdvies werken ruim 250 mensen die zich dagelijks op professionele wijze en met passie inzetten voor onze klanten waarbij de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal staat.

OnderwijsAdvies biedt trainingen, opleidingen, webinars, online leren en blended leren aan. Veel trainingen en opleidingen zijn reeds gevalideerd door registerleraar.nl.
De trainingen worden gegeven op een locatie van OnderwijsAdvies, of in-company, voor uw team of bestuursacademie.

www.onderwijsadvies.nl/po
 

OBD Noordwest

OBD Noordwest is hèt dyslexiecentrum en adviesbureau voor ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning in Noord-Holland en omstreken. Vanuit vakmanschap en eigenaarschap verbinden haar 85 medewerkers kinderen, (voor)scholen, ouders, besturen en samenwerkingsverbanden met als doel het werken aan de ontplooiing van de kinderen van nu, zodat zij toegerust zijn voor de toekomst. Alle experts werken integraal en zetten in op duurzame ontwikkeling door kennis te delen en samen met de klant te ontwerpen en implementeren. Dit doen zij als critical friend met passie, betrokkenheid, kennis en ervaring. OBD Noordwest is Cedeo-erkend, ISO 9001 gecertificeerd en beschikt over het keurmerk KD.

http://www.obdnoordwest.nl/
 
 

Hogeschool Utrecht

-

https://www.hu.nl/
 

Fontys

OinO-advies werkt samen met Fontys OSO. Fontys OSO brengt professionals in het onderwijs verder! Wij verzorgen de master (Special) Educational Needs, een pre-master en losse master-modules op locaties in Nederland. NVAO geaccrediteerd en door het lerarenregister geregistreerd. Sleutelbegrippen voor professionele ontwikkeling tijdens de opleiding: eigen keuzes centraal, werken vanuit motivatie, een directe praktijkgerichtheid en dichtbij studeren. Het programma is maximaal flexibel op elke locatie. Er is ruimte voor persoonlijke begeleiding van de individuele deelnemer en voor de groep. Met ruim 60 modules over gedrag, leren en begeleiden die zijn ontwikkeld in samenspraak met het onderwijsveld valt er ook echt iets te kiezen. Fontys OSO staat voor ‘Een nieuwe kijk op je eigen kracht’. We maken het waar!

http://fontys.nl/
 

Wijzneus

OinO Advies werkt samen met de ontwikkelaars van Wijzneus.
WijzNeus is een wereldoriëntatiemethode en werkt vanuit 8 thema's. De methode bestaat uit lessen met kindvriendelijke verwerkingen en experimenten, geschikt voor de groepen 2 tot en met 4. Visies als meervoudige intelligentie, zelfstandig werken, ontdekkend leren, betekenisgerichte woordenschat zijn opgenomen. Maar wat vooral voorop staat is het feit dat het kind zijn eigen onderwijzer mag zijn. Vanuit zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid kan het kind wijzer worden met WijzNeus. De innovatie in deze methode ligt sterk in het gebruik van het digitale middelen, met talloze prachtige diaseries en filmpjes die aansluiten bij de kerndoelen wereldoriëntatie. Ook ouders kunnen met hun kinderen thuis gebruik maken van de aangeboden lessen door de school.

www.wijzneus.nl
 

Codevaardig

OinO Advies werkt samen met de ontwikkelaars van Codevaardig.
Codevaardig heeft een lesmethode ontwikkeld op het gebied van programmeren en computational tinking. De methode behoort bij de robotjes Dash en Dot. Deze robots kunnen vanaf groep 1 tot en met groep 8 ingezet worden. Bij deze robots horen een aantal klassikale lessen en ongeveer 50 zelfstandige leskaarten die kinderen uitdagen creatief aan de slag te gaan. De methode is opgebouwd uit 7 levels waarbij de doelen die gesteld zijn door de SLO doorlopen worden. Zo leren de kinderen debuggen, abstraheren en leren ze te werken met algoritmes. De kinderen leren hoe je een script met schrijven voor een toneelstuk die Dash en Dot uitvoeren, ze bereiden een presentatie voor die Dash uiteindelijk presenteert aan de klas en ze meten precies op welke afstand Dash moet rijden om een bowlingkegel om te stoten.
Elke week worden er nieuwe leskaarten toegevoegd aan de online omgeving. De leskaarten kunnen projectmatig worden ingezet in de school, maar ook is er voldoende materiaal om de leskaarten wekelijks te gebruiken. Ook plusklassen werken veel met het lesmateriaal van Codevaardig. OinO verzorgt trainingen bij deze lesmethode. Zo kan het hele team direct aan de slag!

https://codevaardig.nl/
 

Schoolupdate

/

http://schoolupdate.nl/
 

Dotcomschool

Dotcomschool is met OinO een samenwerking aangegaan voor het verzorgen van de scholingen van TOP dossier voor PO-scholen (BAO/SBAO/SO) en VO-scholen (VO/VSO/PRO).
TOP dossier is hét digitale platform voor passend onderwijs en staat voor Totaal Ontwikkel Plan.
Dit webbased hulpmiddel is voor leerling, ondersteuning coördinator, leerkracht/docent, mentor, ouder en ook alle directe (externe) stakeholders om de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft.

De ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt binnen het TOP dossier op een eenduidige, veilige en handelingsgerichte manier vastgelegd via de HGW-cyclus, waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren.

De scholing van het TOP dossier is zeer praktisch op zowel het technische vlak van het programma zelf als op inhoudelijk gebied (wat vul je waar in en hoe).

www.dotcomschool.nl
 

Bureau Beter Onderwijs

Samen met Bureau Beter Onderwijs (BBO) organiseert OinO-Advies vanaf het najaar van 2018 studiereizen naar Zuid-Korea. Ook voor studiereizen naar Estland ontwikkelt OinO-Advies samen met Bureau Beter Onderwijs een aantrekkelijk en informatief concept.

BBO is specialist in (interim)-management en advies voor het Primair Onderwijs en kan bogen op een jarenlange ervaring in het basisonderwijs. Met praktijkervaring in landen binnen en buiten Europa, voegt Bureau Beter Onderwijs specifieke kennis en knowhow toe aan OinO-advies. 

http://www.bureaubeteronderwijs.nl
 

Onderwijsadviesbureau Docenttalent

De onderwijsadviseurs van Docenttalent hebben een grote passie voor lesgeven. Alle adviseurs zijn dan ook ervaren leerkrachten. Daarnaast hebben de adviseurs zich verder ontwikkeld middels verschillende opleidingen.

www.docenttalent.nl
 

Red Levens

Red Levens verzorgt voor de meeste van onze Academies de BHV bijeenkomsten op locatie.

https://www.redlevens.nl/home.html
 

SPEYK

SPEYK werkt vanuit de ICT uitdagingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Zij maakt primaire- en secundaire onderwijsprocessen overzichtelijker en eenvoudiger zodat alle mensen binnen de onderwijsinstelling prettig kunnen werken en leren. Dit doet zij door middel van advies (ICT vraagstukken bespreken en kennis delen), bouw (inrichten van ICT oplossingen incl. beheer & support) en continuïteit (begeleiding in adoptie en trainingen), waarbij de onderwijsprocessen en mensen altijd het uitgangspunt zijn.
OinO verzorgt voor SPEYK de inhoudelijke begeleiding en trainingen tijdens de adoptie van Office365

http://www.speyk.nl/