Next Generation Learning

What’s next?

We denken allemaal na over het onderwijs van onze toekomst. We bereiden onze leerlingen voor op banen die nu wellicht nog niet eens bestaan. Om de kansen van onze leerlingen in de maatschappij straks te vergroten, moeten we rekening houden met trends en ontwikkelingen. Met jouw school ben je aan zet om hier een zo goed mogelijke basis in te kunnen bieden.

Next Generation Learning is een concept waarmee we jou als school voorbereiden op jouw onderwijs van de toekomst. Waarbij het woord 'jouw' het meest belangrijk is. Wij geloven niet dat er een pasklaar antwoord is voor iedere school. Next Generation Learning laat onderwijsontwikkeling ontstaan vanuit het team, waarbij we je voorzien van input op basis van onderzoek en zorgen dat je 'morgen' aan de slag kunt!

De drie pijlers

We stellen kaders omdat we geloven dat er drie eigenschappen zijn waaraan je onderwijs kunt ophangen. Daarom draait Next Generation Learning om deze drie pijlers:

Creativiteit
Kinderen verwerven hun rol in de maatschappij in de toekomst meer dan ooit door zich in creatieve zin te onderscheiden.

Autonomie
Om kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin kennis overal beschikbaar is, moet het kind zelf keuzes kunnen en durven maken.

Relatie
Leerlingen leren hun rol in de maatschappij spiegelen aan de wijze waarop zij communiceren, samenwerken en kritisch reflecteren op het eigen handelen.

Zijn wij op zoek naar jou?

We zijn voortdurend op zoek naar scholen die 'onderwijs van de toekomst' hun speerpunt willen maken. Ben jij zo’n school? Dan komen we graag bij je langs!

OinO doet daarbij drie beloftes:
1. We komen iets brengen (kennis en kunde) met de doelstelling om onszelf weer misbaar te maken. Uiteindelijk is het team bepalend voor het succes en is het niet onze intentie om blijvend aan de school verbonden te zijn. We geven wel graag een duwtje in de juiste richting. 
2. One size does not fit all. We hebben geen kant en klare opleidingen of leergangen, omdat we daarmee onze filosofie direct ongeloofwaardig maken.
3. Wellicht het allerbelangrijkst: als we komen, kun je morgen aan de slag. We creeëren, bijpassen aan de schoolvisie, een stip op de horizon en zorgen voor praktische toepasbaarheid zodat elk teamlid zin en inspiratie krijgt om aan de slag te gaan.

Laten we samen kijken of Next Generation Learning aansluit bij jouw schoolontwikkeling!

Neem contact met ons op: