OinO-Interim

Ben je op zoek naar tijdelijke of langdurige vervanging op directie of IB-niveau? Of vindt er een reorganisatie plaats die met een tijdelijk management overbrugd moet worden? OinO-Interim biedt hiervoor op maat gemaakte oplossingen.

OinO
Als adviesbureau voor het primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie, helpen wij professionals ondernemender te worden. Met training, coaching en advies dagen we het onderwijs uit om nieuwe wegen in te slaan en uiteindelijk de kwaliteiten van de kinderen aan deze instelling te verbeteren. De interim professionals van OinO gaan altijd doel-, en resultaatgericht te werk met het oog op de gehele organisatie. Met hun tijdelijke leiding brengen zij de verbeteringen waar jij als school behoefte aan hebt.

Mogelijkheden
Onze interimmers kunnen de volgende posities vervullen:
* Directeur primair onderwijs
* Intern begeleider primair onderwijs
* Management primair onderwijs
* Directeur voor- en vroegschoolse educatie
* Intern begeleider voor- en vroegschoolse educatie
* Management voor- en vroegschoolse educatie
* Interim HR

Werkwijze
We komen graag bij je langs om uitgebreid te verkennen wat er speelt in jouw organisatie.
Samen met jou gaan we op zoek naar de op maat gemaakte oplossing en stellen we het einddoel van de opdracht vast. Tussentijds houden we nauw contact om ervoor te zorgen dat de verwachtingen op elkaar aan blijven sluiten. Na afloop bespreken we de resultaten die behaald zijn en evalueren we het proces en de samenwerking. En mocht er dan nog behoefte zijn aan een vervolg, kunnen we altijd iets voor je betekenen!

Interim Mirthe Top

Ik ben sinds januari 2018 als zelfstandig interimmer aan het werk. Daarvoor heb ik binnen de organisatie waarbij ik werkzaam was, interimklussen op diverse scholen uitgevoerd.

Op dit moment heb ik de meeste ervaring met overbruggings- en veranderingsmanagement. Als interimmer kan ik snel een organisatie “lezen”, een plan van aanpak maken en op die manier in de lopende schoolorganisatie prioriteiten stellen. Ik breng orde in de chaos aan en neem mensen binnen de organisatie mee in de stappen die ik neem en nog te nemen zijn.

Ik heb de ambitie om goede randvoorwaarden te creëren om met het team het beste onderwijs te kunnen geven aan de kinderen op uw school. Om deze ambitie vorm te kunnen geven, breng ik structuur aan in de schoolorganisatie. Ik schep orde in de ogenschijnlijke chaos binnen de schoolorganisatie. Eén van de belangrijkste manieren om dat te bewerkstelligen? Als interim manager basisonderwijs fungeer ik als baken voor het team, de ouders en de leerlingen. Dat vertrouwen bouw ik snel op doordat ik de koers vaar van wederzijds respect en vertrouwen. Het uiteindelijke doel? Het beste voor de leerling in relatie tot het onderwijs.

 Ambitie, autonomie en betrouwbaarheid. Dat zijn mijn leidende waarden binnen mijn werk als interim directeur basisonderwijs. Dit betekent dat ik te allen tijde erg gedreven ben om het beste resultaat te behalen voor mijn opdrachtgevers. Daarnaast wil ik de vrijheid ervaren om mijn eigen koers te kunnen bepalen die leidt naar dat resultaat. Ik zeg wat ik doe, doe wat ik zeg en kom beloftes na. Ik heb een goede kijk op de bedrijfsvoering van een school, maar daarbij laat ik de onderwijskundige uitdagingen niet links liggen. In mijn werkwijze houd ik steevast één leidraad aan: “ik luister, ik vraag, ik stem af en ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg”. Die aanpak hanteer ik ook richting de medewerkers van een schoolteam. Mijn kracht is om de talenten van medewerkers te zien, deze op waarde te schatten en op basis daarvan te werken aan teamontwikkeling. Met als doel nóg beter onderwijs. Ik schroom daarbij niet om medewerkers aan te spreken op hun gedrag zodat ze uiteindelijk het beste uit zichzelf, maar nog meer, uit de leerlingen halen.  

Voor meer informatie verwijs ik graag naar mijn website: www.mirthetop.nl

 

 

Interim Ronald Hendricx

Ik werk nu bijna negen jaar als interim. Hard werken en betekenisvol zijn gedurende een korte periode, maar vooral iets achterlaten waar de school of het bestuur mee verder kan zijn mijn belangrijkste drijfveren.

Ik richt mij op interim-management, coaching en advies, zowel op bestuurs- als op schoolniveau. Ik beweeg mij voornamelijk binnen het Primair en Voortgezet Onderwijs, maar ben ook actief in andere sectoren binnen het maatschappelijk domein. Ik ben op mijn sterkst in een complexe situatie om daar rust stabiliteit en perspectief te bieden.

  • Bij financiële, strategische of organisatorische uitdagingen word ik aangetrokken om de situatie te analyseren en vervolgens te vertalen naar een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak.
  • Als (interim)bestuurder ben ik aanjager van onderwijskundige of beleidsmatige vernieuwingen; ik begeleid reorganisaties, initieer strategische samenwerkingsverbanden (w.o. fusietrajecten en IKC’s) en/of structureer de (financiële) bedrijfsvoering.
  • Als (interim) directeur voer ik de dagelijkse leiding, met bijzondere aandacht voor kwaliteitsverbeteringen, cultuurveranderingen, personeelsbeleid, handelingsgericht werken, samenwerken aan Brede School/IKC en de implementatie van nieuwe methodes en modellen.
  • Als adviseur ondersteun ik inhoudelijke verbeter- en verandertrajecten, ook effectieve bedrijfsvoering in een veranderende context horen daarbij.
  • Als coach begeleid ik besturen, directeur en teams in hun ontwikkeling.

Mijn voornaamste ambitie is een tevreden klant. Als de lat van de opdracht hoog ligt wordt het werk uitdagender. Dat maakt dat ik steeds weer leer en vernieuw vanuit een gedegen basis.

Interim Bob Klaasen

Ik ben nieuw binnen de interim wereld.

Mijn loopbaanontwikkeling kenmerkt zich door mijn gerichtheid op het in gezamenlijkheid omzetten van een visie in resultaten. Mijn loopbaandrijfveer is om een positief verschil te maken voor de organisatie èn zijn stakeholders. Het effect moet zijn dat de interne en externe doelgroepen een gunstig beeld van de onderwijsorganisatie en zijn onderwijs hebben. Mijn (commerciële) werkervaring als organisatie-adviseur en (eindverantwoordelijk) leidinggevende in en voor (semi) overheden/publieke organisaties, zoals HBO, (V)MBO en Kennisnet heeft mij geleerd dat ik de meeste impact kan hebben vanuit een bestuurlijke/strategische/eindverantwoordelijke positie. 
 
Typerend voor mijn werkwijze is dat ik voortdurend monitor welke ontwikkelingen extern en welke signalen intern van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ik verneem die signalen graag uit eerste hand door contact te zoeken met vertegenwoordigers van alle stakeholders. Wanneer nodig kan ik snel beslissen. Ik maak makkelijk contact, kan mij aanpassen en ben oprecht geïnteresseerd in mijn gesprekspartners. Analyse en idee- en planvorming laat ik hand in hand gaan met een zorgvuldige en soms prikkelende dialoog en samenwerking met alle relevante actoren. Een plan kan mooi en ambitieus zijn, maar een realistische doelstelling en praktische uitvoerbaarheid staan voorop. Ik ben een groot voorstander van het combineren van ambitie met ‘de menselijke maat’.  
 
Ik houd van (het initiëren van) dynamiek, ontwikkeling van beter naar best, doelen halen. Bijvoorbeeld door het via analyse, visie-/concept-, strategieontwikkeling en SMART-implementatieplanning ondersteunen van een organisatie, organisatieonderdeel of individu om het volledige potentieel te benutten. Dat geeft mij energie. Ik combineer daarbij een 'outside in' blik in de wetenschap dat de antwoorden op de grote organisatievragen meestal (rudimentair) voor het oprapen liggen - in gesprek met de werkvloer en/of de studenten/leerlingen/ouders. Het kwaliteitsperspectief in combinatie met (technologische) innovatie is daarbij een rode draad in mijn loopbaan.
 
Mijn specialisaties:
  • Procesoptimalisering
  • Kwaliteitsmanagement
  • Proces- en onderwijsinnovatie
  • Organisatieverandering
  • Productontwikkeling

 

Mijn intentie is om te beginnen met het ondersteunen van kleinere scholenstichtingen in (S)PO, VO, (V)MBO, HBO of aanpalende onderwijsorganisaties en dit later uit te bouwen naar grotere organisaties.

Interim Sylvia van Duijn

In het najaar van 2016 ben ik gestart als zelfstandige. Een kleine periode nog naast mijn toenmalige baan als HR-adviseur en vanaf 1 januari 2017 volledig zelfstandig.

Mijn specialiteit is alles op het gebied van HR. Ik ben inzetbaar als (interim) HR-adviseur, als HR-coach, het coördineren van W&S procedures, ik bied MKB PersoneelsOndersteuning, project-begeleiding en ik geef workshops zoals Strategische Personeelsplanning en Verzuim.

Ik werk graag in een open en transparante sfeer. Energie haal ik uit het coördineren van projecten, trajecten en processen waarbij ik verbindingen kan leggen tussen processen en mensen.

Als interimmer is het mijn doel om de klant met mijn kennis en expertise (verder) te helpen. Met als doel dat de klant vanaf een bepaald punt weer zelfstandig verder kan. Het verder helpen is een breed begrip: de ene keer is het tijdelijk overnemen, de andere keer is het naast en samen met een interne medewerker aan de slag gaan of ondersteuning bieden. Het is altijd maatwerk. Waar ligt de behoefte en wat zijn de wensen. Als dat helder is, dan kom ik met een maatwerkoplossing. Altijd voorzien van een duidelijk doel, periode en dus ook einddatum. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Maar wel met de flexibiliteit dat, indien het nodig is, de afspraken en planning na gezamenlijk overleg veranderd kunnen worden.

Enthousiast, accuraat, helicopterview, verantwoordelijk, organisatietalent, positief, 
verbindend, schakelen op meerdere niveaus en flexibel; dit zijn kernwoorden die op 
mij van toepassing zijn!

Zoekt u een interim professional?

Ons aanbod is veelzijdig en divers. We gaan daarbij uit van duurzaamheid en zoeken verbindingen binnen uw organisatie. Wij stellen de klant altijd centraal en denken graag mee totdat we het meest passende antwoord op je vraag vinden. Wij geloven in de eigen kracht van de professional en moedigen u aan deze kracht in te zetten.

Neem contact met ons op: