Producten

De Rolf groep heeft meerdere uitgave in eigen beheer uitgebracht.

Katern: Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Het katern  ‘Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ is gericht op praktische handvatten voor de kleuterklas-praktijk.  Eerst wordt het theoretisch kader geschetst waarin het herkennen van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong centraal staat, daarna ligt de focus op de mogelijkheden in de praktijk en hoe je dit kunt organiseren in de klas.

Prijs: € 20.00 exclusief BTW en verzendkosten

Katern: Het ABC van Dyslexie

Dyslexie-expert Terry van de Beek schreef voor OinO-Advies het 'ABC van dyslexie', een omvangrijk katern over signalen, gevolgen en remediëring, compensatie en dispensatie van dyslexie. Een uiterst waardevol praktijkboek met tal van handige bijlagen, waarmee iedere leerkracht in staat wordt gesteld om dyslexie op een goede manier aan te pakken.

Prijs: € 27.50 exclusief BTW en verzendkosten

Katern: Onderwijsbehoeften van het jonge kind

De afgelopen jaren zijn veel scholen in Nederland gestart met HGW, OGW of een mix van beide. Daaruit voort komt het werken met groepsoverzichten en groepsplannen. Nu zijn er in de praktijk wel hulpmiddelen ontwikkeld om het groepsoverzicht en het groepsplan vorm en inhoud te geven, maar in de praktijk blijkt dat het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften lastig blijft. Veelal zijn de hulpmiddelen gericht op groep 3 t/m 8 waardoor de leerkrachten van groep 1-2 er een behoorlijke kluif aan hebben om alles goed te benoemen en te verantwoorden. Met deze vijfde uitgave in onze serie katernen, geeft Anneke Luijten, onderwijsredacteur en -trainer, veel handreikingen voor het definiëren van de onderwijsbehoeften van juist het jonge kind.

Prijs: € 20.00 exclusief BTW en verzendkosten

Katern: Eerste hulp Bij Onderpresteren

In dit katern wordt het fenomeen onderpresteren onder de loep genomen en wordt de hulp die je kunt bieden aan onderpresterende kinderen en jongeren uitgebreid en specifiek beschreven. Het gaat hierbij om een concreet plan van aanpak dat je kunt gebruiken als basis voor de begeleiding van onderpresteerders.

Prijs: € 20.00 exclusief BTW en verzendkosten

Klik hier om te bestellen.

Boek: Breindidactiek -helpen leren met breinkennis

Twee benaderingen ondersteunen leerkrachten om recente breinkennis toe te passen in hun praktijk: zes breinprincipes om lessen te verrijken en de ASOOO benadering om leerlingen te motiveren tot leren. Breindidactiek dus: didactiek op basis van het functioneren van het brein. Docenten, leerkrachten en opleiders kunnen dit prima inzetten bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen, zelfs binnen een bestaand onderwijsprogramma. Wetenschappelijk onderbouwd én rijkelijk geïllustreerd met tips, werkvormen en 50 voorbeelden van docenten uit po, vo, mbo en hbo.
Gerjanne Dirksen is oprichter van het BCL Instituut en onder andere de auteur van het boek “Breinlink voor ouders” en “Help ik word slimmer”.

Prijs: € 23.54 exclusief BTW en verzendkosten

Bestelformulier Webshop


Interesse in één van bovenstaande producten?
Vul dan onderstaand bestelformulier in en klik op 'Verstuur'.
Wij zullen de bestelling binnen 5 werkdagen toesturen.

Algemene Voorwaarden