ICT heeft een belangrijke plaats in onze samenleving en binnen het onderwijs. Dat vraagt iets van de vaardigheden van leerkrachten en overige medewerkers. Om een goed beleid te kunnen voeren op ICT gebied én om de juiste scholing en professionalisering op maat aan te kunnen bieden is het van belang om als persoon, maar ook als school en als bestuur, zicht te hebben op de ICT vaardigheden.
Lees hier verder>.