Scholenbeurs Amsterdam

De scholenbeurs is een initiatief van de gemeente Amsterdam om scholen zich verder in staat te stellen te komen tot onderwijsverbeteringen.

Algemeen

De scholenbeurs is een initiatief van de gemeente Amsterdam om scholen verder in staat te stellen tot onderwijsverbeteringen.
Door bijvoorbeeld:

 • Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren.
 • Onderwijsvisie aanscherpen of onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren.
 • Kwaliteiszorg en cyclische werkwijze versterken van de school.
 • Inzet op een specifiek thema, zoals versterken van taalonderwijs, pedagogisch concept, internationale oriëntatie in de lessen.
 • ICT middelen implementeren om het primaire proces te verbeteren.
 • Extra expertise inzetten om de basiskwaliteit op orde te krijgen.
 • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan passend onderwijs.

Van A tot Z

Het aanvragen van de scholenbeurs moet met de door de gemeente beschikbaar gestelde formulieren. Wij zijn bekend met de eisen die de gemeente stelt en hebben verschillende succesvolle aanvragen gedaan.
Wat we graag samen doen is het maken van een goed plan dat ten grondslag ligt aan het traject.
Een plan dat beschrijft wat we gaan doen, waarom we dat doen en welke resultaten we willen bereiken.
In dit plan staat duidelijk omschreven wat de rolverdeling is en zijn de doelen in tijd uiteengezet. Ook staat beschreven op welke momenten er tussenevaluaties zijn om doelen te kunnen bijstellen.
Altijd met de leerkracht in ons vizier die wil lesgeven vanuit haar hart, zodat de leerlingen hun talenten kunnen benutten en het beste uit zichzelf halen.
Uiteindelijk is dat waarvoor we het met zijn allen doen.

De 21e eeuw

Kleuters die nu op de basisschool zitten starten medio 2032 hun werkende carrière. Zo rond het jaar 2080 zullen zij met pensioen gaan. We kunnen onmogelijk vaststellen wat zij precies zullen gaan doen, we weten niet hoe de wereld er dan uitziet.
Dat betekent nogal iets voor het onderwijs dat we hen nu geven. Op welke wijze bereiden we kinderen voor op een toekomst die we niet kennen?
Kinderen van nu leren daarbij ook nog eens op een andere manier dan we gewend zijn. De leerkracht is al lang niet meer de enige kennisbron en het aantal verschillende niveaus in een groep neemt steeds verder toe. Nu we dit allemaal weten en de nieuwste techniek ons in staat stelt onze kinderen precies aan te bieden wat ze nodig hebben, beseffen we dat het onderwijs zal veranderen de komende jaren.
Er wordt wel beweerd dat we aan het begin van een onderwijsrevolutie staan.

Verschillende vakgebieden

Onze brede organisatie staat garant voor kwalitatieve begeleiding op verschillende disciplines:

 • Next Generation Learning en 21st Century Skills
 • Management
 • Passend onderwijs
 • Zorg voor leerlingen aan de onderkant
 • Uitdagend programma voor meer- en hoogbegaafden
 • Methode-implementatie
 • Verbeteren van reken- en/of taalresultaten
 • Leerkrachtbegeleiding op maat
 • ICT en computervaardigheden
 • Techniek
 • Kind in Beeld

Soms is een focus op een van deze zaken van belang. Soms zal een goede combinatie tot het gewenste resultaat leiden.

Wij kunnen helpen

Heb je behoefte aan ondersteuning met de subsidie aanvraag?
Vanuit OinO-Advies helpen we je graag verder!

 

 

Neem contact met ons op: