Taakspel

Taakspel is een middel om gewenst en taakgericht gedrag te bevorderen. Het is één van de (voorlopig) goedgekeurde anti-pestprogramma’s. Taakspel is door het NJI beoordeeld als bewezen effectief op het hoogste niveau.

Taakspel is een middel om gewenst en taakgericht gedrag te bevorderen. Taakspel is een spel dat de leerkracht en de groep drie keer per week samen spelen tijdens de verschillende lesactiviteiten. Het einddoel van Taakspel is dat de leerkracht en de groep op een positieve taakgerichte manier werken, ook op de momenten dat Taakspel niet gespeeld wordt.

Taakspel is beschikbaar voor groep 1 tot en met 8. Er zijn materialen om Taakspel in de eigen groep te spelen, zowel tijdens instructie als verwerking, tijdens alle vakgebieden. Het spelen van Taakspel kost geen extra lestijd. Taakspel kan ook gespeeld worden op het schoolplein en in de BSO.

 

Door Taakspel:
- stuurt je de groep als leerkracht op een positieve wijze aan
- negeer je als leerkracht ongewenst gedrag en reageer je vooral op gewenst gedrag
- ben je als leerkracht voorspelbaar en verlopen je lessen volgens een duidelijke structuur
- leren kinderen verantwoording te nemen voor de sfeer in de groep
- leren kinderen elkaar te helpen zich aan de afspraken te houden
- leren kinderen elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag
- leren kinderen hoe ze gewenst gedrag kunnen vertonen

Taakspel is bedoeld als preventief programma. Kinderen krijgen feedback op hun gedrag als individu, als team en als groep. De teams zijn gelijkwaardig samengesteld: in elk team zitten kinderen die gewenst gedrag vertonen en kinderen die het moeilijk vinden zich aan de groepsafspraken te houden. Elk team heeft daardoor gelijke kansen waardoor de hele groep met elkaar Taakspel ‘wint’.

In groepen waar geen Taakspel gespeeld wordt, hebben kinderen met ongewenst gedrag vaak een moeilijke band met de leerkracht en hun klasgenoten. Ze krijgen negatieve reacties op hun gedrag of worden verstoten. Zij spelen vaker alleen, of met andere kinderen die ook ongewenst gedrag vertonen. Daardoor kunnen zij niet meer leren van voorbeeldgedrag en gaan steeds meer ongewenst gedrag vertonen. In groepen waar Taakspel gespeeld wordt blijft elk kind deel van een team en de groep. Daardoor wordt een negatieve spiraal voorkomen of doorbroken. Een kind met ongewenst gedrag leert gewenst gedrag aan vanuit de positieve relatie met de leerkracht en de klasgenoten.

Trainers van OinO-advies kunnen je op verschillende manieren begeleiden bij de invoering van Taakspel:

  • Taakspel is nieuw voor onze school > Klik hier.
  • Op mijn school wordt gewerkt met Taakspel maar ik heb nog geen certificaat > Klik hier.
  • Ik wil interne Taakspelbegeleider worden > Klik hier.
  •  Ik heb een certificaat voor Taakspel maar wil mijn kennis opfrissen > Klik hier.
  • Ik ben interne Taakspelbegeleider en wil ervaringen uitwisselen met begeleiders van andere scholen > Klik hier.


Voor vragen kunt u mailen naar academies@oino-advies.nl 

Aanmelden voor Taakspel


OinO organiseert meerdere keren per jaar taakspel bijeenkomsten bij jou in de buurt. Als je mee wilt doen aan deze bijeenkomst vul dan onderstaand formulier in. Zodra er voldoende deelnemers zijn nemen we contact met je op.