Trainingen Instituut Kind in Beeld

Per 1 september 2017 heeft OinO-Advies de educatie van Instituut Kind in Beeld in haar fonds ondergebracht. Uw aanmelding/aanvraag wordt door OinO-Advies afgehandeld. Inhoudelijk blijft de kwaliteit zoals u die van IKB gewend bent.