Uw Academie

De vernieuwde online leeromgeving ‘Uw Academie’ biedt uw school de mogelijkheid om leerkrachten aan hun ontwikkeling te laten werken, in een eigen online academie.

Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Teachers Channel / OinO-Advies biedt hierin ondersteuning: een academie voor alle medewerkers binnen uw school of stichting in primair onderwijs en kinderopvang!

Ontzorgen van bij- en nascholing, zowel e-learning als teamtraining

Ieder jaar wordt samen met u, als directeur/bestuurder een school- en/of stichtingspecifiek aanbod samengesteld. Dit gebeurt aan de hand van geïnventariseerde professionaliseringsbehoeften in uw team. Uw Academie ontzorgt u door het gehele proces van planning, inschrijving, organisatie en administratie te faciliteren en u de service te bieden van ervaren partners.

Selecteren van goede modules, gebaseerd op AVS onderzoek

De AVS heeft in 2014 onderzoek gedaan naar professionalisering. Op basis van de resultaten heeft Teachers Channel / OinO-Advies een compleet aanbod van e-learning en cursussen ontwikkeld. Deze sluiten aan op de visie en behoefte van schooldirecteuren en teams. In overleg met u worden deze modules opgenomen in het scholingsaanbod. 

Gestructureerde aanpak van persoonlijke ontwikkeling

Competentie-ontwikkeling gaat uit van de eigen kracht van uw teamleden en stimuleert leerkrachten hun kwaliteiten maximaal te benutten. Deze leercyclus wordt ondersteund door Uw Academie.

Uw eigen Academie?


Geïnteresseerd? We komen graag bij u langs voor een uitgebreide vrijblijvende demonstratie.
U kunt contact opnemen met academies@oino-advies.nl of 088 410 10 50 voor het maken van een afspraak.